torsdag den 13. februar 2014

Martin, du har ret!

Ja, gu har jeg da ret. Men jeg ved da godt at Edel og Petter ikke skriver sådan til mig for at ytre det åbenlyse. De foretager selvfølgelig talehandlingen ”Du har ret!” med den hensigt at bekræfte at jeg ikke blot har ret, men at de tillige selv indser rigtigheden af hvad jeg har ret i. Så tak for det!

Og hvad er det så jeg har ret i? Jo, se på overskriften til denne sprogiagttagelse til Oh Danmark på bagsiden af Politiken (2. feb. 2014), og læs så efterfølgende ordlyden af den mail jeg sendte Edel Hildebrandt:

Kære Edel Hildebrandt

Det er med en vis frustration at jeg noterer mig at I ikke kan mestre meningsfuld (og for resten korrekt) kommatering i jeres egne overskrifter i Oh Danmark.

I dagens overskrift "ÆV BÆV I KAN IKKE FANGE MIG" går der ren Yahya Hassan i den med manglende tiltale- eller udråbskomma.

Der skal selvfølgelig være komma efter "ÆV BÆV", ellers bliver betydningen af "ÆV BÆV" ikke et udråb, men derimod snarere et objekt, sådan så man tænker på en betydning a la "æv bæv i bukserne" – indtil man så senere i overskriften må gå tilbage og korrigere fordi man da forstår at dét ikke er betydningen. Men meningen med god tegnsætning er jo at man ikke skal tilbage og korrigere betydningen. Og der skal, indiskutabelt, være komma efter "ÆV BÆV". Punktum.

PS: At Yahya Hassan i sin digtsamling ikke sætter tiltale- og udråbskomma, er i bedste fald et litterært greb der skal sikre en form for opløsning (og læserarbejde) i sætninger som "FAR DU ER EN LORT", og i værste fald ... ja, det håber jeg virkelig ikke.

PPS: Når man stikker snuden ud mht. kritik af mangel på vigtige og betydningsunderstøttende kommaer, siger al erfaring at tosser kan finde på at angribe én selv for at der ikke er komma foran "at" og "der" osv. i det man skriver. Jeg skal derfor oplyse to ting: Jeg er kommaekspert, og jeg sætter nyt komma når jeg selv bestemmer. Men det ændrer ikke ved de vigtige kommaer som er fælles for de to kommasystemer.

Mange hilsener
Martin Lund

Almindelige eksempler på tiltale- og udråbskommaer:

- Yahya, vil du læse dit digt op?
- Ja, det kan du tro, min ven.
- Ih, hvor dejligt!
- Det kan du selv være, Louise.
- Ja ja, Hassan.

Kommaforklaring:

1: ved foranstillet tiltaleord
2: ved foranstillet udråbsord + efterstillede tiltaleord
3: ved foranstillet udråbsord
4: ved efterstillet tiltaleord
5: ved på samme tid foranstillede udråbsord og efterstillet tiltaleord.