onsdag den 26. december 2012

Depri-dansk

>>
»Det er ofte uforstående, hvorfor en direktør, der afskediges, får et gyldent håndtryk« (JP 18/5). Javist, men for mig er det uforståeligt, at en journalist kan skrive sådan.
<<

>>
Under Navne stod der forleden: »Selv om NN ikke voksede op i et akademisk hjem, blev han familiens første student«. Tænk lige over logikken i det udsagn!
<<

>>
Om den nu så berømte Ejerslykkeskole i Odense skrev JP 25/10: »(…) skolen bliver mere og mere slidt af mangel på respekt og anarki«. Og jeg, som troede, at det netop var anarki, der var problemet.
<<

Uddragene er fra en kronik i Jyllands-Posten af Bent Hvorslev. Kronikken er udstyret med den rædsomme titel >>”Vort Modersmaal er dejligt”… << (ja, de indre gåseøjne og tøveprikkerne hører med), men den kan på det varmeste anbefales hvis man gerne vil uddybe sin depression over kvaliteten af dansk sprogbrug anno 2012. Som mine tre yndlingsuddrag viser, er kronikken righoldig på gruopvækkende og gode eksempler, og Bents meget direkte tone ligner til forveksling min egen.

Jeg kender intet til Bent Hvorslev (endnu), og når man ikke gør det, bør man nok – sagt med et glimt i øjet til Bent selv – lige råbe vagt i gevær over for hans tilsyneladende mediebrug: JP og EB, ikke mindst kombineret med hans albuestød i siden på Socialdemokraterne og artiklens nærmest biedermeierske kliche-anslag. Men det er nok både virkningsfuldt og berettiget i netop JP, og det ændrer ikke ved at han hvad det sproglige angår, har ret (lige med undtagelse af en fejlagtig påstand om manglende komma mellem to tæt knyttede ledsætninger, og det forbehold er jeg jo altså nødt til at tage når nu jeg i øvrigt anbefaler artiklen).

Læs den her.

torsdag den 13. december 2012

Vokalrandomiseret ortografi

Jyllands-Posten har tålsyneledende apfundet en spindende løg – en løg man kunne kilde før ”vokalrandomiseret ortografi”. Tænkegyngen senes kært søgt at gø ud pø at vokylerne adbattes efter et tulfaldaghidsprincop – og hårvåd lider man kreatuvateten blimstre.

Æ fyrste ømgang forsagte JP sig mad donna nåe tylgang i bælledtaksterne tal irteklen ”Glemt kapitel i dansk krigshistorie åbnet” frø dan 11. doc.:

1: Den britiske hår

2: Stadig butter

3: Kapital af dansk krigshistorie

Trads dø spindende kønnotytioner sem disse ymbåtninger skiber, mæ dyt deg ondskarpes at dat nippe køn anbeføles at banutte sug af vokylrindæmosiret ærtegrafi, æl dyn stand at dyt ar hulvædes svart at luse. Vo kun so lyt ånde i en tømmelig itjukket satyateun hver væres øget sprog mø pikke summen æg lægges vok i stavede flettekusser færdi det er ufyrsteeligt.

NB: Dan dug a dug kan dat dug konstuteres at JP hor rillet ikspærimentit talbyge, åg yt taksterne ny pisser neget bådru mod nærmål skrævemåde.

tirsdag den 4. december 2012

Falsk skattefar spiller julemand

Bedrag via e-mail synes efterhånden at være en sag alene mellem skriftlige analfabeter. Fup- og fidusmagerne er ikke i stand til at formulere sig bare nogenlunde ordentligt, og det siger derfor sig selv at én af de absolut vigtigste forudsætninger for at hoppe på limpinden er at man ikke har forstand på korrekt dansk.

Jeg modtog i går nedenstående mail – tilsyneladende fra SKAT. Min Gmail havde stor respekt for mailen som blev opgraderet til ”vigtig”. Og det er da også vigtigt når SKAT siger at man skal have 21.840 kr. tilbage; men efter at have læst mailen nærmere turde jeg absolut ikke klikke på det link som den opfordrede mig til at klikke på, og i øvrigt har jeg så tilstrækkeligt styr på hvad jeg skylder SKAT, og hvad SKAT måske skylder mig, at små 22 kilo tilbage i sækken ville være en decideret overraskelse.

Desuden bør det helt overordnet nævnes at når SKAT henvender sig, så er det med besked om at der er kommet en mail inde i ens skattemappe eller lignende, altså inde i det sikre system som netop ikke kan tilgås af tilfældige snydepelse. SKAT kommunikerer aldrig det egentlige indhold i en mail.

Snart vil jeg underkaste mailen en nærmere analyse. Men før jeg opmåler og nummererer den som var den et gerningssted, kan du jo selv lige se hvor mange mistænksomhedsvækkende elementer (herunder sproglige) du kan finde:


Det skal understreges at når jeg i det følgende analyserer mailen, så er det ud fra sund fornuft og en hukommelse om hvad det virkelige SKAT ville gøre, ikke ud fra en grundig research af præcis hvad de gør. Pointen er jo netop at man ud fra sit almindelige beredskab bør blive loren ved henvendelsen.

Lad os se nærmere på brevhovedet:

1: Det er som regel kun i international kontekst – eller i tekster formuleret af tåber – at man bruger forkortelsen DKK. Hvis modtageren skal have tillid til at SKAT taler om gode danske kroner, skal der bare stå ”kr.” fordi dette er umarkeret. At skrive DKK markerer at man sammenligner forskellige valutaer i et internationalt lingo – altså at man kigger udefra og ind på Danmark. Det gør SKAT ikke, men det gør ophavsmanden til denne mail muligvis.

2: ”skjulte modtagere” betyder mange modtagere, og det er en rigtig dårlig ting i en mail der påstår at man er berettiget til 21.840 kr. grundet individuelle forhold. Behøver jeg at forklare yderligere?

PS: Jeg har ikke understreget og fejlnummereret det efter min mening manglende punktum efter tusinde i beløbet (altså 21.840,00), for det er ikke retskrivningsmæssigt påkrævet, men jeg mener dog at SKAT også ville sætte punktummet. Desuden mener jeg ikke at SKAT overhovedet gider regne i øre, så ”,00” er også urealistisk.

Vi går videre til indledningen:

3: Det indledende tekststykke hænger tydeligvis ikke sammen. Hvis den tilsyneladende ledsætning ”som vi har besluttet …” laves om til en helsætningsstamme: ”har vi besluttet …”, giver sætningen mening. Det lyder måske let lige at lave et ledsætningsanslag om til en helsætningsstamme ved at fjerne ”som” og rokere på ”vi” og ”har”. Men en sådan altomvæltende reparation er på ingen måde en detalje; det er snarere et bjerg forfatteren ikke kan bestige. Og så imbecile er de altså ikke hos SKAT.

4: At tale om min ”finanspolitiske aktivitet” er ikke SKAT-sprog. Det er dunkelt. SKAT formulerer sig altid konkret.

5: At beslutte noget beror på vurdering. SKAT foretager nok indimellem vurderinger, men ikke på grundlag af diffuse helheder. Vi har altså en i skærpet grad mistænkelig sprogbrug i forlængelse af elastiksproget konstateret i punkt 4.

Lad os fortsætte:

6: Punktum foran ledsætninger som henfører til det forudgående, er en skriveteknisk uskik, og det er det fordi læseren vil tro at der kommer en ny helhed indledt med en ledsætning. Ved korrektur veksler jeg altid disse illegitime helsætningsstop til tankestreg (eller komma hvis det store stop var meningsløst). Men SKAT laver ikke den slags hovedløse ledsætninger.

7: Automatiseret stort bogstav efter et punktum i en forkortelse. Så kikset er SKAT altså ikke.

8: ”for indsendelse af ugyldige poster” er grammatisk sort snak – man bliver ikke forsinket ”for” noget, men derimod ”på grund” af noget. Dertil er det indholdsmæssigt en omgang tågesnak, oven i købet med et truende ordvalg (”ugyldige poster”) som er ret kikset for en afsender som senere vil have én til at klikke på noget.

9: Verbet ”anvende” korresponderer ikke grammatisk med verbalsubstantivet ”indsendelse”, hvilket konstruktionen tilsiger at det skal gøre.

10: Nok er Dorthe et sandsynligt navn hvis man er ansat i SKAT, men det er sjuskedorte ikke, og trods store problemer med tegnsætning i dette land kan alle finde ud af at sætte punktum ved et afsnits slutning.

11: Påstanden er typisk for bedrag via mail, nemlig at man skal foretage sig noget for at få sine egne ting. Men for SKAT er det helt udelukket. Hvis SKAT selv mener at man skal have penge tilbage, får man ganske enkelt bare pengene på check eller konto.

12: ”kan” er en ubevidst selvafsløring. Hvis man ”kan” noget, er det et tilbud, og SKAT ville aldrig fremsætte det som et tilbud. Man tilbyder ikke 21.840 kr. til en som de facto har dem til gode. Hvis modtageren var nødt til at foretage sig noget for at få sine penge, ville SKAT slet og ret skrive ”skal”.

13: Et eu-domæne er virkelig mistænkeligt. Vi er ikke medlem af Den Europæiske Bankunion endnu, og mon ikke SKAT har sikret sig et dk-domæne? Jo, det har de!

Her har jeg så til gengæld ikke markeret det efter min mening manglende punktum, for i tekstlinkenes indkøringsfase har mange valgt ikke at forvirre med punktummer som nogle kunne tro var en del af linket, og den praksis kan det være sandsynligt at SKAT følger.

14: ”en tilbagebetaling af skat anmodning” er en monstrøs og abnorm engelsk ordstilling uden den i så fald nødvendige bindestreg foran ”anmodning”. Hvis vi forholder os til det rent sproglige, havde enhver autoritativ dansk afsender skrevet dette med dansk ordstilling: en anmodning om tilbagebetaling af skat.

15: Hvis verbet skal passe som en parallel til ”Indsend” – og det skal det – så skal det ikke være ”give”, men ”giv”.

16: Opdagede man ikke selvafsløringen forklaret i punkt 12, så gør man det her. At bruge sine interne termer og kategorier eller, som her, tale om sine egne arbejdsbetingelser (muligheder) i en service-mail er orgacentri. Men det er mere end blot orgacentri, for selv orgacentrisk kommunikerende virksomheder ville aldrig bruge ordet ”mulighed” om egne konkrete forhold. Orgacentri – det at kommunikere ud fra egne interne kategorier i stedet for modtagerens – er en udbredt sygdom hos mange virksomheder, men SKAT har om nogen lagt sig i selen for modtagerorienteret kommunikation og er sandsynligvis den mindst orgacentrisk kommunikerende virksomhed i Danmark i dag. Det er i hvert fald min oplevelse.

17: ”mulighed for 5-7 dage” er jo simpelthen bare noget sprogvrøvl.

18: Og ”for” skulle have været ”til”.

19: ”Skat Refund”? Næppe – og forhåbentlig aldrig – vil man anglificere statslige institutioners navne.

20: Monstrøs ordfragmentering idet Refund-afdelingen (som ville være korrekt ortografi) ikke blot er splittet med mellemrum, men også med linjeskift.

Tilbage står at Bob Parsons nok hverken er skattefar eller julemanden. Men mailen er trods alle disse 20 nummererede advarselslamper temmelig farlig.

Den er selvfølgelig ikke farlig for denne blogs læsere, men for sprogligt, videnmæssigt og kulturelt svagt funderede skattebetalende borgere er den farlig: Kan man ikke stave, skimmer man mailen eller godtager man måske at også SKAT har droppet korrekturen, så vil man ikke tillægge disse sprogforbistringer stor vægt – bl.a. fordi flere af dem er meget typiske for afsendere i andre brancher. Dertil kan det ægte SKAT-logo dupere dem der ikke ved hvor let det er at kopiere et billede. Og selv jeg kan duperes af at man formår at få mailen til at bære den tilsyneladende afsenderadresse skat@skat.dk, som det ses her i det dialogvindue der fremkommer når man trykker på modtagere, for jeg vidste ikke at dette er teknisk muligt når man ikke selv har skat.dk-domænet; men det er det åbenbart:

Jeg gør SKAT bekendt med dette indlæg, der så samtidig kan betragtes som en offentlig anmeldelse og advarsel.