torsdag den 13. december 2012

Vokalrandomiseret ortografi

Jyllands-Posten har tålsyneledende apfundet en spindende løg – en løg man kunne kilde før ”vokalrandomiseret ortografi”. Tænkegyngen senes kært søgt at gø ud pø at vokylerne adbattes efter et tulfaldaghidsprincop – og hårvåd lider man kreatuvateten blimstre.

Æ fyrste ømgang forsagte JP sig mad donna nåe tylgang i bælledtaksterne tal irteklen ”Glemt kapitel i dansk krigshistorie åbnet” frø dan 11. doc.:

1: Den britiske hår

2: Stadig butter

3: Kapital af dansk krigshistorie

Trads dø spindende kønnotytioner sem disse ymbåtninger skiber, mæ dyt deg ondskarpes at dat nippe køn anbeføles at banutte sug af vokylrindæmosiret ærtegrafi, æl dyn stand at dyt ar hulvædes svart at luse. Vo kun so lyt ånde i en tømmelig itjukket satyateun hver væres øget sprog mø pikke summen æg lægges vok i stavede flettekusser færdi det er ufyrsteeligt.

NB: Dan dug a dug kan dat dug konstuteres at JP hor rillet ikspærimentit talbyge, åg yt taksterne ny pisser neget bådru mod nærmål skrævemåde.

1 kommentar: