tirsdag den 21. september 2010

Det skal man være lidt forsigtig med

... men på det her område tør jeg godt.

I den forgangne weekend holdt Dansk Folkeparti deres årsmøde. Det blev ifølge deres egen hjemmeside ”et brag af et årsmøde”, og DF har da også meget at fejre. Ovenstående billede synes jeg personligt må være et højdepunkt set med DF-briller.

Og nu er så et søsterparti i det politiske ”overjeg” af et land, Sverige, kommet op over det parlamentariske mørke som en fortrængning med bagslag. Sverigedemokraterne er ganske vist ikke helt sammenlignelige med DF. Dels er det nederste af frakkeskøderne ikke på samme måde klinisk fri af sølet, og dels er det svenske klima så umodent hvad en åben indvandringsfrustrationsdebat angår at begge sider af stregen forhærdes på en uheldig måde. Mere forskellige er Sverigedemokraterne dog ikke fra DF end at sidstnævnte har støttet førstnævnte 100 procent i det svenske valg, og adspurgt af Deadlines Kurt Strand om hvilket råd man kunne give Sverigedemokraterne nu, svarede Søren Espersen at det vigtigste er at de får styr på deres folkevalgte.

Når det ligger Søren Espersen så meget på sinde hvilke parlamentariske billedkort man har at spille med, er det måske blandt andet på grund af erfaringen om at en for lille talentmasse kan give problemer når man får overraskende mange mandater.

I den anledning synes jeg vi skal fornøje os med en gammel klassiker ud i den store regnekunst, som daværende folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Aase D. Madsen stod for da hun den 16. november 1999 deltog i førstebehandlingen af lovforslag nr. L 78, Forslag til lov om biblioteksvirksomhed.

De øvrige deltagere var Hanne Andersen (S), Kim Andersen (V), Brian Mikkelsen (K), Ole Sohn (SF), Ebbe Kalnæs (CD), Henrik Svane (R), Ole M. Nielsen (KRF) og daværende kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen (R).

Vi kommer ind midt i den sidste del af debatten:

Aase D. Madsen (DF), i sin anden taletur (korte bemærkninger):
"Med hensyn til hvem der bruger bibliotekerne, så vil jeg sige at jeg står her med en opgørelse som Kulturministeriet selv har lavet, og det viser sig altså at cirka 66 pct. af den danske befolkning aldrig nogen sinde bruger bibliotekerne."

[…]

Elsebeth Gerner Nielsen (R), i afslutningen af en længere taletur senere i debatten:
"... Og endelig vil jeg over for fru Aase D. Madsen bare nøjes med at rette et par små unøjagtigheder i hukommelsen. Det er ikke sådan at bogudlånet er faldende. Det har været stigende de sidste 3 år. Og det er heller ikke rigtigt at 66 pct. af danskerne aldrig kommer på biblioteket. Det er sådan at omkring 70 pct. af danskerne bruger biblioteket med jævne mellemrum ..."

Aase D. Madsen (DF), næsten umiddelbart efter under korte bemærkninger:
"Med hensyn til de unøjagtigheder som ministeren sagde jeg var kommet med, vil jeg gerne sige at jeg står her med en udskrift fra en kilde, og det er en kultur- og fritidsaktivitetsundersøgelse fra 1998 i en brochure som ministeren selv har udgivet. I 1997 var antallet af bogudlån 72.332.000, i 1998 var det faldet til 61.000.871. Og med hensyn til hvem der kommer på bibliotekerne, og hvem der ikke kommer, er der en tabel 18 med en gruppe delt ind efter alder, og der står at 39 pct. af den mandlige del af befolkningen aldrig kommer på bibliotekerne, og at 30 pct. af den kvindelige del af befolkningen, altså fordelt gennemsnitlig over alder, aldrig kommer. Og når jeg lægger mænd og kvinder sammen – det skal man være lidt forsigtig med, men på det her område tør jeg godt – så giver 39 pct. af mændene og 30 pct. af kvinderne befolkningen tilsammen, og det må være 69 pct. Tager jeg fejl?"

Elsebeth Gerner Nielsen (R), lige efter:
"Vi skal nok ikke begynde at undervise hinanden i den store regnekunst her, men jeg vil foreslå at vi fra Kulturministeriets side sørger for at fremsende tallene og også give en beskrivelse af hvordan man læser tallene. Tak for i dag."

Ja, Elsebeth Gerner Nielsens improviserede diplomati-kunst er sandelig også en klassiker.

Du kan læse hele lovens vej, herunder hele debatten, her på Biblioteksstyrelsens hjemmeside. (Det burde også være muligt via Folketingets hjemmeside, men jeg begriber ikke hvordan man på www.ft.dk finder frem til den specifikke debat.)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar