mandag den 10. juni 2013

Gå uden at løbe

Tanketorsk kræver en udvidet tankesammenhæng. Og sproglige misforståelser kræver i det mindste et halmstrå af alternativ og misforstået logik at hængte sin misforståelse på – samtidig med uvidenhed om det ordforråd man har fat i.

Ovenstående overskift kan ikke være udtryk for nogen af delene. Den kan hverken være en tanketorsk eller en misforståelse, for dertil er ordene ”gå” og ”løbe” for håndgribelige og kan kun opfattes konkret, ligesom deres indbyrdes forhold udelukkende kan forstås simpelt. At gå uden at løbe er et sprogligt/fysisk grundvilkår. Man kan ikke løbe i sin gang uden at gang-modus (benævnt ”at gå”) skifter til løbe-modus (benævnt ”at løbe”), og man skal end ikke passere løbe-modus for at komme i gang. Overskriften udsynger imidlertid dette grundvilkår – at gå uden at løbe – som noget særligt, hvilket implicit medfører den mystiske grundantagelse at det normalt kræver løb at gå.

Den redaktionssekretær der har smækket overskriften på, må med andre ord enten komme fra en anden planet, have taget stoffer eller hermed have underskrevet sit eget idiotibevis.

Hm … der er også en fjerde mulighed: Måske har to redaktionelle fjumrehoveder stået i vejen for hinanden. Den ene har tænkt ”Kom i form – helt uden at løbe”, et i virkeligheden ret godt bud på en overskift. Men så har den anden efterfølgende villet konkretisere det første verbum til ”Gå …”, uden dog at bekymre sig om at læse hele overskriften igennem. Jeg tror godt vi kan blive enige om at denne forklaring er den mest sandsynlige. Synes du ikke?

Og det leder mig frem til følgende læresætning: Gør ikke i teksten uden derefter at se hvad du har gjort!

En femte mulighed er i øvrigt at vedkommende har tilsidesat enhver danskers (og dermed også sin egen) viden om at ”gå” ikke kan være et overbegreb for al bevægelse til bens, for netop alligevel at insistere på en sådan ikke-eksisterende betydning her. Tanken – og den er god nok – er jo netop at man kan komme i form ved bevægelse til bens uden at bruge den del af spektret der hedder løb. Men en sådan bevidst tilsidesættelse af det fælles sprogs betydning (nemlig at ”gå” ikke er overbegreb for al bevægelse til bens) til fordel for en til lejligheden passende ”hemmelig” betydning (nemlig at ”gå” kan være overbegreb for al bevægelse til bens) er ikke så hensigtsmæssig i social og kommunikativ forstand. Det er noget børn eller særligt introverte begiver sig af med. Ja, vi andre kan såmænd også have begreber vi kun selv forstår, men så er de kun til intramentalt brug. Men når en journalistisk medarbejder i bevidst mangel af bedre tvinger ordene ud af deres betydningsmæssige form, er det en åben og underskrevet falliterklæring, svarende til at en taxachauffør bevidst buler bilen for at få den parkeret.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar