torsdag den 12. november 2009

Ordnet på ordnet

Den Danske Ordbog kom på nettet den 2. november. Men lige den dag gad jeg ikke skrive om nyheden, for ordbogens hjemmeside var for det meste nede – muligvis på grund af nyhedens interesse – og jeg skriver jo ikke om døde link(s), vel?! Men den er altså god nok: Den Danske Ordbog i seks bind er kommet på nettet i en dynamisk version som løbende opdateres. Og her tænkes nok mere på opdating med nye ord end på egentlig undergravende bjørnetjenesteficering af det eksisterende ordforråd.

Jeg har selvfølgelig papirudgaven, og der er jo ikke noget som en rigtig bog – eller seks bøger! Hvorvidt netudgaven rent artikeldybdemæssigt rummer rub og stub af hvad der står i den trykte version, kan jeg faktisk ikke rigtig læse mig til nogen steder, så man må gå ud fra det, og så har jeg i øvrigt tænkt mig at tage nogle prøver når jeg får tid.

Sammen med onlineudgaverne af Ordbog over det danske Sprog og KorpusDK er Den Danske Ordbog at finde på ordnet.dk. Bemærk det lækre ordspil i titlen ordnet (ord-net) som jo også betyder ordnet (som i ordnet), for man kan jo sige at de tre ressourcer er ordnet i og med at de ligger på ordnet.dk. Er du med?

Den Danske Ordbog er den store ordbog over moderne dansk, mens Ordbog over det danske Sprog beskriver et ældre dansk fra 1700 til 1950. Det meste af sproget i de to værker lapper jo over – heldigvis må man nok sige, for ellers ville vi jo have svært ved at læse Henrik Pontoppidan og Herman Bang, jeg ville aldrig have læst Paul la Cours Fragmenter af en Dagbog fra 1948, og H.C. Branners forfatterskab ville være knækket midtover i to sprog. Men sådan er det jo ikke.

KorpusDK er, som ordet siger, et korpus over danske tekster, hvilket igen vil sige: en ordentlig røvfuld indlæste artikler. Det betyder at det er muligt at søge på fx hyppigheden af bestemte ordsammenhænge i anvendt sprog.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar