mandag den 2. november 2009

Mere banner-kritik

Den 23. oktober kiggede jeg på et banner fra DR.dk’s dækning af kommunalvalget. Lad os se lidt mere på bannerne og den forrykte kommatering i dem.

Der er jo forsøgt kommatering med traditionelt grammatisk komma, hvilket betyder at der skal være komma såvel før som efter ledsætninger. ”Se” er en imperativ (bydemåde) og danner altså både kryds og bolle. Der mangler således et startkomma foran det første ”hvem”. Man kan så undre sig over at der inden for en meget kort tekst er husket et tilsvarende komma mellem ”se” og ”hvem” længere henne. Det kan man da kalde inkonsekvens bøjet i neon, men jeg gætter på at det har at gøre med det hykleriske fænomen blandt jævne tilhængere af grammatisk komma (som journalistsfæren jo er) at man ikke kan lide når et enkelt ord er afgrænset af kommaer.

Måske er det også derfor kommaet efter ”spørgsmål” er glemt eller undladt. Det er ellers det eneste vigtige komma i teksten – altså et komma man ville have haft med i fornuftig kommatering også – fordi det afgrænser to helsætninger. Summa summarum: Kommateringen her er elendig. Og hvad værre er: Den er absurd i forhold til indholdet.

Korrekt kommatering efter traditionelt grammatisk komma:
”Se, hvem der stiller op til valget i din kommune. Svar på 15 spørgsmål, og se, hvem du er mest enig med.”

Korrekt kommatering efter Dansk Sprognævns anbefaling (nyt komma):
”Se hvem der stiller op til valget i din kommune. Svar på 15 spørgsmål, og se hvem du er mest enig med.”

Egentlig er DR – både som offentlig institution og i kraft af egne målsætninger – forpligtet til at gengive et korrekt og meningsfuldt dansk. Men det er tydeligt at virkeligheden halter efter skåltalerne, specielt når man i bannere, som er en genre beregnet på gentagen læsning og høj grad af synlighed over længere tid, ikke prioriterer korrekturen. Det er en ynk.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar