søndag den 7. februar 2010

Deres anonyme døde

Stig Olesen -> Flemming Chr. Nielsen
Stig Olesen sagde: "Stafetten vil jeg straks sende videre til forfatter, oversætter m.m. Flemming Chr. Nielsen, som lige har udsendt sin mailkorrespondance med Svend Åge Madsen under titlen "Norman Mailer", hvilket vel siger alt om hans særegne sprogsans."

//


Af Flemming Chr. Nielsen

Det piner mig hver gang jeg i tv-avisen hører at nu BEGRAVER Haiti, Thailand, Burma, Sudan ... osv. DERES DØDE.

Mage til indholdsløs kliché afleveret med tårevædet blik findes mig bekendt ikke. Der burde indføres bødestraf for at gøre katastrofer til klicheer.

Modsat har jeg lige hos Herman Melville læst om Syndfloden (der rettelig hedder Vandfloden). Den var en katastrofe af rang, og hvordan beskriver han den:

"Den efterlod ikke så meget som en enke."

Sådan skal det gøres. Kort og grusomt.

Spørgsmål fra ML: Men det sidste kan man jo ikke gøre i en nyhedsudsendelse hvor sprogbrugen skal være neutral og retvisende – som netop ordene ”begraver” og ”deres døde” er. Jeg vil dog give dig ret i at der i ”deres døde” ligger en eksistentiel patos, et tungt suk, som er en vulgær selvrefererende (”mine døde”) kliche. Men det fyndige Melville-citat duer jo ikke i en nyhedsudsendelse, for det er ikke sagligt, men antydende. Så nu får du en opgave: Hvis du var nyhedsvært, hvordan ville du så formulere at en repareret gravko er i færd med at udgrave en fællesgrav til 900 ildelugtende lig – og at noget tilsvarende pågår flere andre steder i landet?

Sådan:

”I dag bliver den 12-årige Gabrielle Valentin massebegravet sammen med 899 andre borgere i Port-au-Prince. Gabrielle Valentin gik i 5. klasse på Cite Soleil-skolen og var den ældste af familien Valentins fire børn. Gabe, Furtos og Robert er endnu ikke fundet.”

Navnene er konstruerede, for når jeg googler efter navne på de omkomne, slår det mig at de næsten altid er anonyme skygger uden navn og lokalitet. Det giver en mærkværdig fornemmelse af distance; som om der slet ikke er tale om mennesker, eller som om reporteren alligevel ikke har gidet interessere sig for ofrene; men hvis reportagen skal fungere, må han finde en navngiven hovedperson.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar