onsdag den 17. februar 2010

Om at feje for egen dør

… og så ikke en skid mere.

Har du som fodgænger oplevet denne situation i løbet af vinteren?:

Jeg har, må jeg sige, oplevet det flere steder. Der er skovlet og saltet pertentligt ud for en række af huse, og pludselig skal man så ud at gå i sne til anklerne forbi en grund.

Hvad er årsagen til at husejere rydder sneen (og eventuelt salter) på fortovet foran deres hus?

Ja, man skulle vel tro at det var for at hjælpe fodgængerne og budene. Men den forklaringen holder ikke, for hvilken hjælp er det kun at rydde sit eget fortov når man med sikkerhed ved at nabogrundens fortov af den ene eller anden grund ikke vil blive ryddet? Hvad skal damen med rollator bruge det til? Hvad skal hun bruge det til at vente i to dage på at 19 ud af 20 fortovsstykker er ryddet pertentligt, blot for at opleve at 1 ud af 20 forbliver ufremkommelige for hende til sneen og isen tør?

Det er jo absurd.

Man skovler for egen dør, så man ikke får lovgivningen på nakken hvis en fodgænger slår panden i isen. Dét er på disse billeder det åbenlyse formål med at skovle sne. For hvis man gjorde det for postbudets eller fodgængernes skyld, så havde man selvfølgelig svunget skovlen hen over nabogrundens fortov når nu man var i gang.

Hvor svært kan det være? Hvor mange minutter kan det tage?

Jeg håber ikke at jeg har venner der tænker som naboerne til denne forsømte ejendom i midten. Jeg håber aldrig jeg får børn der kommer til at opføre sig sådan. Det viser et menneskeligt underskud og åndeligt armod som gør ondt helt ind i sjælen. Men du har sikkert selv oplevet dette masser af gange i løbet af vinteren.

Måske er du selv én af dem der kun skovler for egen matrikel og er stolt af din egen orden, vel vidende at sneen ud for nabomatriklen af den ene eller anden grund aldrig vil blive rørt. Måske har du det endda godt med at din egen pertentlige orden vil blive understreget på baggrund af naboens snesmattede fortovs-uføre. Men hvad foregår der i dit hoved? Din indsats er jo absurd. Tag dig sammen, og prøv for en gangs skyld at gøre noget med reel omtanke for andre mennesker i dine nære omgivelser. Du har ikke fortjent nogen som helst ros for at rydde dit eget fortov hvis det er på baggrund af at naboens sejler. Du har fortjent at blive udstillet som det du er: En egoist som fejer for egen dør og ikke en skid mere. Jeg både undrer mig over dig og skammer mig over dig. Desværre er du meget almindelig i dette land.

Det gælder også butiksindehavere ved siden af rømmede butikker. Bemærk hvor snerydningen af helt egoistisk-juridiske grunde er stoppet fra indehaverne af butikken med den gule facade – absurd for deres kunder som i mange tilfælde skal forbi det ikke-ryddede stykke, akkurat ligesom de øvrige fodgængere:

Alle billederne er taget den 4. februar, cirka en uge efter at sneen lagde sig.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar