søndag den 1. december 2013

Bedste praksis

[bæsd praaagtis] – hvor åndssvagt lyder det lige? Temmelig åndssvagt i en dansk talestrøm, hvis I spørger mig. Ikke desto mindre er danske tekster i den politiske, forvaltningsmæssige og politisk-journalistiske sfære proppet med begrebet best practice, øjensynligt fordi nogle djøf’ere ikke helt har været trygge ved at ”bedste praksis” ville blive taget alvorligt som begreb.

Denne sprogligt uselvstændige trang til at anføre, ophøje eller ansvarsfraskrive sig et begreb ved at lade det stå i engelsk, er en af hovedkilderne til meningsløse anglicismer i det danske sprog. For tænker man nærmere over det, er det en misforståelse ikke at bruge det danske sprog når fx ”bedste praksis” står ledigt og betyder præcis det samme. Når vi holder begrebet i engelsk, tænker vi i mindre grad over hvad ordene egentlig betyder, og vi får på en og samme tid for megen respekt for begrebet og for megen distance til det. En pædagog synes at hun har fundet en ”god praksis” eller en ”bedste praksis” for hvordan hun får børnene til selv at rydde mest muligt op klokken 16, hvorimod den kommune hendes institution ligger i, har skrevet til institutionslederen om ”best practice” for forældreinddragelse. Denne sproglige distinktion er falsk og fremmedgørende. Bedste praksis er bedste praksis, og der er ikke andet.

Hermed begynder vi blødt på denne sprogrenserkanon eller sprogrenser-julekalender, med et engelsk udtryk som det ligger lige til højrebenet at omsætte til dansk, og som mange heldigvis også bruger på dansk. Jeg lover at det bliver mere kringlet og kreativt senere, men lad os for i dag slå fast at ”bedste praksis” rent sprogligt er bedste praksis.

_

PS: Du kan stadig nå at sende bud på fjollet brug af engelsk som fortjener en af de 24 pladser.

1 kommentar: